IFC Markets Forex Broker

Forex Handelszeiten - CFD und Forex Handelszeiten

HandelsinstrumenteHandelszeiten (MEZ)Lokale Handelszeiten (Montag)
Forex Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
EURRUB, USDRUBMontag — Freitag (08:00 — 17:00) 08:00 — 17:00
EdelmetalleMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
CFD auf Aktien: Börse TSE (Japan) / #T-... Montag — Freitag (01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00)01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00
CFDs auf Aktien: NYSE, NASDAQ Aktienbörse (USA) / #S-... Montag — Freitag (14:30 — 21:00)14:30 — 21:00
CFD auf Aktien: Aktienbörse LSE (IOB) (Großbritannien) / #R-... Montag — Freitag (09:00 — 16:30)09:00 — 16:30
CFDs auf Aktien: LSE Aktienbörse (Großbritannien) / #L-... Montag — Freitag (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
CFD auf Aktien: Aktienbörse HKEx (Hong Kong) / #H-... Montag — Freitag (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00)02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
CFD auf Aktien: Aktienbörse Xetra (Deutschland) / #D-... Montag — Freitag (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
Stock CFDs: TSX stock exchange (Canada) / #CA-... Montag — Freitag (14:30 — 21:00)14:30 — 21:00
CFD auf Aktien: Aktienbörse ASX (Australien) / #A-... Montag — Freitag (00:00 — 06:00)00:00 — 06:00
CFD auf ETFMontag — Freitag (14:30 — 21:00) 14:30 — 21:00
CFD auf Continuous Indizes
AU200Montag — Freitag (00:00 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:00 — 06:25, 07:15 — 19:00
USDIDXMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 22:15 — 24:00
FR40Montag — Freitag (08:00 — 21:55) 08:00 — 21:55
DE30Montag — Freitag (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
EU50Montag — Freitag (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
GB100Montag — Freitag (09:00 — 22:00) 09:00 — 22:00
HK50Montag — Freitag (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:20 — 16:40
NIKKEIMontag — Freitag (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJIMontag — Freitag (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Nd100Montag — Freitag (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
SP500Montag — Freitag (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
Continuous CFDs auf Waren
#C-ROBUSTAMontag — Freitag (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
#C-SUGARMontag — Freitag (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#C-COFFEEMontag — Freitag (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#C-COCOAMontag — Freitag (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#C-ORANGEMontag — Freitag (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#C-FCATTLEMontag — Freitag (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LCATTLEMontag — Freitag (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-LHOGMontag — Freitag (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#C-COPPERMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-HEATOILMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-NATGASMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
OILMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#C-CORNMontag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-OATSMontag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBMontag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-SOYBMMontag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-WHEATMontag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#C-RICEMontag — Freitag (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#C-BRENTMontag — Donnerstag (01:00 — 23:00),
Freitag (01:00 — 22:00)
01:00 — 23:00
#C-COTTONMontag — Freitag (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
Gold Instrumente
XAUOILMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUXAGMontag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
XAUSnPMontag — Freitag (01:00 — 21:00) 01:00 — 21:00
CFD auf Rohstoff-Futures
#F-BR...Montag — Donnerstag (01:00 — 23:00),
Freitag (01:00 — 22:00)
01:00 — 23:00
#F-CC...Montag — Freitag (10:45 — 18:30) 10:45 — 18:30
#F-CL...Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-CT...Montag — Freitag (02:00 — 19:20) 02:00 — 19:20
#F-GF...Montag — Freitag (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HE...Montag — Freitag (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-HG...Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-HO...Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-JO...Montag — Freitag (13:00 — 19:00) 13:00 — 19:00
#F-KC...Montag — Freitag (10:15 — 18:30) 10:15 — 18:30
#F-LE...Montag — Freitag (14:30 — 19:05) 14:30 — 19:05
#F-NG...Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00
#F-QB...Montag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-RC...Montag — Freitag (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
#F-SB...Montag — Freitag (09:30 — 18:00) 09:30 — 18:00
#F-ZC...Montag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZM...Montag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZO...Montag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
#F-ZR...Montag — Freitag (01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20) 01:00 — 03:00, 14:30 — 19:20
#F-ZW...Montag — Freitag (01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20) 01:00 — 13:45, 14:30 — 19:20
NEW CFDs on Crypto Futures
#F-BT...Montag — Donnerstag (00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00),
Freitag (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00, 23:00 — 24:00

Nach oben